Selskap med stil

Kviknes Hotel og Balestrand har alt som skal til for at selskap av ulikt slag skal bli ei minnerik oppleving. Vår nye selskapsavdeling gjer at vi kan ta imot selskap med inntil 250 gjestar.

Fryd for auge og gane

For eit vellukka arrangement er det er ikkje nok med flott utsikt og atmosfære, sjølv om vi har det også. Maten er ein viktig del av opphaldet, og ved Kviknes vert det lagt vekt på sanselege opplevingar som skal gje gode minner for livet. Vel du å leggje jubilêet eller selskapet til oss er du i dei beste hender. Kjøkkenet er internasjonalt, både når det gjeld dei tilsette og menyane. Vi nyttar så langt det er mogeleg lokal mat når vi serverar den rikhaldige sommarbuffeten i spisesalen. Samtidig baserer kjøkkensjefen sine menyar på dei ferskaste råvarene - med Sognefjorden som eit ypparleg matkammer.

Eigen vinkjellar

Til god mat høyrer også god drikke. Dersom du ynskjer det finn gjerne restaurantsjefen fram akkurat den vinen som passar til kveldens meny, eller til akkurat den den menyen du har valgt. I den rikhaldige vinkjellaren vår finn ein meir enn 300 ulike vinar (sjå vinkart). Her kan du anten velje ut ein vin sjølv, eller du kan be oss finne ein god vin for deg. Vi har vinar frå verdas mest kjende vinprodusentar i hyllene. 

Vi har lang erfaring med store selskap og bryllaup. Vil du vite meir? Ta kontakt med Kjetil Nesse på 57 69 42 00 eller epost:sales@kviknes.no

Julebord

Skal du ta med dei tilsette på julebord, kvifor ikkje velje eit hotell som gir julebordet ein eigen dimensjon. Les meir om julebord hjå oss her.

Les meir om Selskap